Bodemsanering

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en ernst van vervuiling of de functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw). Ook speelt het budget een niet onbelangrijke rol bij de keuze van een saneringstechniek.

Voor saneringswerkzaamheden gelden veel regels en vaak komt er meer bij kijken dan alleen regelgeving voor de bodemsanering zelf. Zo kan de grond waarop u wilt bouwen of werkzaamheden gaat verrichten dus verontreinigd, kan er een (olie) tank worden aangetroffen en/of heeft u te maken met vervuild grondwater.

Samson Funderingstechniek, gespecialiseerd in het verwijderen en afvoeren van verontreinigde grond, zet bij bodemsanering gediplomeerde specialisten in welke staan voor:

  • Ruime ervaring met bodemsanering
  • KIWA en VCA gecertificatie
  • Uitvoering conform ISO 9001 / BRL 7001 norm en CROW 400 regelgeving.

Kwaliteit

Samson Funderingstechniek B.V. is al ruim 25 jaar werkzaam in deze branche. Wij zijn VCA gecertificeerd en alle grondwerkzaamheden worden uitgevoerd onder het KIWA certificaat uitvoering van bodemsaneringen en ISO 9001 onder de BRL 7001 regelgeving en de CROW 400.

Samson Funderingstechniek B.V. maakt gebruik van de conventionele, ex-situ technieken tijdens het saneren. De verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar de verwerker waar de grond behandeld wordt. Wij hebben gekozen voor een verwerker waar de grond gesaneerd wordt door gebruik te maken van biologische technieken zoals schimmels of thermische technieken zoals vergassing.

Na het ontgragen / proces van bodemsanering is uw grond geschikt voor bebouwing. 

Klik hier voor een selectie van onze afgeronde projecten

Contact over bodemsanering in Amsterdam

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Schroom dan niet om contact op te nemen via het contactformulier of te bellen naar 0297-286 295 .