Sloopwerk

Sloopwerk:  Alle voorkomende sloopwerken welke te maken hebben met funderingswerk/herstel worden door ons verricht

Al het sloopwerk dat te maken heeft met het funderingswerk/herstel of kelderbouw wordt door eigen personeel verricht. Dit geldt ook voor het inzagen en uithakken van de inkassingen, werkzaamheden welke met de nodige voorzichtigheid dienen te worden uitgevoerd om scheurvorming en schade te voorkomen.

Kwaliteit

Samson Funderingstechniek B.V. is al ruim 25 jaar werkzaam in deze branche. Wij zijn VCA gecertificeerd waarbij al onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens wettelijk KIWA certificaat bodemsaneringen, de ISO 9001 en BRL 7001 norm en de CROW 400.